نام: مهندس مهدي جهانگيري كوهشاهي

سمت:رئيس هیئت مديره

سوابق: معاون سرمايه گذاري و طرح هاي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي

و گردشگري کشور

رييس هيئت مديره و مديرعامل شرکت توسعه ايرانگردي و جهانگردي 

مديرعامل و عضو هيأت مديره شرکت توسعه گردشگري ايران

مديرعامل شرکت سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران - سمگا

رئيس هيئت مديره بانك گردشگري

 

نام: عباس صميمي

سمت: عضو هیئت مدیره

سوابق: مديرعامل و عضو هيات مديره شركت سرمايه‌گذاري ايران

عضو هيات مديره شركت بازرگاني پتروشيمي

مديرعامل موسسه مالي و اعتباري مولي الموحدين

رئيس هيات مديره شركت فراساحل ايران

 

نام: مهندس حامد واحدي

سمت: عضو هیئت مدیره

آخرين سمت اجرايي: مدير عامل شرکت سرمايه گذاري الوند خاورميانه

 

 

نام: احسان تابش             

سمت: عضو هیئت مدیره

آخرين سمت اجرايي: مديرعامل شرکت طرح و سازه تنيان

 

 

 

نام: علي زيرك‌نژاد

سمت: مديرعامل شركت سرمايه‌گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران (سمگا)
سوابق : مدیر عامل شرکت ایفیک هولدینگ آ.گ ایهاگ دوسلدرف
مدیر عامل و عضو هیات مدیره بانک تجارتی ایران و اروپا هامبورگ
معاون امور مالی و بانکی بانک صنعت و معدن
دستیار فنی مدیر اجرائی بانک جهانی واشنگتن دی سی
عضو هیات مدیره بانک سرمایه گذاری ماوراء بحار ایران- لندن (علی البدل)
عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری ملی ایران
عضو کمیته همکاری های اقتصادی ایران و کره جنوبی

آخرين سمت اجرايي: رئيس هيات‌مديره بانك گردشگري 


qq