رسانه


آخرین اخبار

تحویل «گرند هتل» برای مرمت و بهره برداری به بخش خصوصی
مراسم تحویل بنای تاریخی کاروانسرای وکیل کرمان
علی سنگینیان مدیر عامل شرکت سمگا شد
آغاز پذیره نویسی حق تقدم های استفاده نشده شرکت سمگا

مقالات تحلیلی

گزارش‌های تصویری

گزارش تصویری از مجمع عمومی عادی سالیانه سمگا