اخبار

آزمون استخدامی هتل قصرالضیافه رکسان

روابط عمومی سمگا

چکیده


به‌گزارش روابط عمومی سمگا آزمون استخدامی هتل قصرالضیافه رکسان مشهد جهت تکمیل کادر این هتل برگزار شد.

عکس خبر

آزمون استخدامی هتل قصرالضیافه رکسان