اخبار

علی سنگینیان مدیر عامل شرکت سمگا شد

بناکر

چکیده


علی سنگینیان بر اساس حکم «مهدی جهانگیری»، رئیس گروه مالی گردشگری، به عنوان مدیرعامل سمگا جایگزین «محمدرضا علوب» شده است.

عکس خبر

علی سنگینیان مدیر عامل شرکت سمگا شد